Installation av vattenmätarna Pilottorget 8

Vattenmätarna installeras i ert/era badrum och hantverkarna behöver därför kunna komma in i lägenheten. Boenden måste därför se till att ha lämnat en nyckel till lägenheten i nyckeltuben eller vara hemma om man inte vill hänga in sin nyckel.

Om hantverkarna inte får tillgång till lägenheten under den aviserade tiden kommer boenden själv att få stå för kostnaden för återbesök.

Boendes plikt att ge tillträde är reglerat i bostadsrättslagen (7 kap. 13 §) och om detta inte görs kan den boende bli ansvarig för skador som uppstår på grund av att nödvändigt underhåll inte kunnat utföras. Dessa ”hårda ord” skrivs eftersom det varit problem att få tillträde och detta kostar föreningen (och alla medlemmar) mycket pengar.
Om du själv inte kan vara hemma lämna nyckel i nyckeltuben.