• Inplanerat strömavbrott

  Som en del av förberedelsen inför det gemensamma el-avtalet kommer arbete behöva utföras i våra elcentraler. Under den tiden måste strömmen hållas avstängd vilket också har som effekt att hissen kommer att vara avstängd.

  Ingen gillar att vara utan el, men det här arbetet är viktigt och behöver göras. Förhoppningsvis går det fortare än beräknat, men räkna ändå med att vara utan el under följande tider:

  Luftskeppsgatan 5-15, Pilottorget 6, 8, 10, 12 och 14

  • måndag 2018-06-04 kl. 08-16
  • måndag 2018-06-11 kl. 08-16
  • tisdag 2018-06-12 kl. 08-16

  Pilotgatan 16 samt förskolan

  • tisdag 2018-06-05 kl. 08-13
 • GDPR

  I maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

  GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

  BRF Flygledaren har en förteckning för alla medlemmar. De personuppgifter som finns i förteckningen behövs för att vi bl.a. ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser, tillhandahålla våra tjänster samt informera medlemmar ifall något händer.

  Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt.

  Har ni frågor om vilka uppgifter som sparas får ni gärna kontakta oss via email eller via facebook.

 • Vatten och Elmätare

  Under början av 2018 installerades vattenmätare i alla lägenheter. I vår förening tillverkar vi vårt eget varmvatten själva, men förbrukar för närvarande mer än vi har kapacitet att producera. Genom att installera varmvattenmätare hoppas vi kunna skapa mer medvetenhet kring hur mycket varmvatten som förbrukas samt att kostnaden fördelas mer rättvist. Vatten i disk och tvättmaskin inkluderas inte, då vattnet som används i dem värms upp i maskinen.
  När allt kommer igång så betalar varje lägenhet för sin egen varmvattenförbrukning.

  Som en del av detta kommer även elmätare att installeras. När elmätarna är installerade kommer vi att teckna ett gemensamt elabonnemang för hela föreningen. Det innebär att den fasta delen i elräkningen ingår i månadsavgiften för lägenheten och boenden kommer endast att behöva betala för den rörliga delen (förbrukningen) av elräkningen.

  Vid en normalförbrukning kommer den totala månadskostnaden inte att förändras i någon större bemärkelse, istället för att betala fast och rörlig del (förbrukning) av el, betalar varje hushåll förbrukning av el och förbrukning av varmvatten.

  I övrigt sköts allt arbete av styrelsen. Boenden behöver inte säga upp sitt elavtal utan det är något som kommer hanteras automatiskt. Så fort arbetet är klart kommer vi att meddela och övergå till den nya betalningsprincipen. Mer information kommer att meddelas löpande under arbetets gång.