GDPR

I maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

BRF Flygledaren har en förteckning för alla medlemmar. De personuppgifter som finns i förteckningen behövs för att vi bl.a. ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser, tillhandahålla våra tjänster samt informera medlemmar ifall något händer.

Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt.

Har ni frågor om vilka uppgifter som sparas får ni gärna kontakta oss via email eller via facebook.