Märkning av cyklar och barnvagnar i förråden

Då antalet cyklar ökat markant på sistone och det börjar bli trångt i våra förråd kommer så en utrensning av oanvända objekt att ske söndagen den 17:e juni.

Därför uppmärksammar vi nu boende att märka sina cyklar och barnvagnar med namn och datum. De objekt som ej blivit märkta kommer att omhändertas och bli förvarade innan dom kasseras. De boende som fått sina objekt omhändertagna men önskar att få tillbaks dom får avlägga en avgift på 200kr.

Lappar att märka sina objekt med kommer att dels delas ut och dels att finnas i förråden
Väl mött Styrelsen