Infoblad Sommar 2018

Hej kära medlemmar, nu har vi skapat ett informations blad inför sommaren. I detta informations blad kan man hitta nyttigheter som t.ex. vad som gäller när grillen kommer fram eller vad sägs om öppettider för miljörummet.

Infoblad Sommar 2018