• Eldningsförbud

  Hej, hoppas ni har en skön sommar. Som en påminnelse i denna värme så råder det just nu totalt eldningsförbud i hela stockholm.

  Vilket betyder:

  • Du får INTE grilla i skog & mark eller på allmän plats. Inte ens om en ordningsställd grillplats finns.
  • Du får INTE använda öppen låga såsom exempelvis spritkök eller liknande.
  • Du får givetvis INTE elda någon form av brasa på varken egen eller andras tomt.

  Bryter du mot eldningsförbud kan du göra dig skyldig till olika sorters brott beroende på situationen. Men i värsta fall kan du göra att en total katastrof uppstår där människor och djur drabbas oerhört hårt.

  Mer kan läsas här https://www.facebook.com/Polisennynashamn/posts/1737436376325439

 • Ställ inte saker på golvet i miljörummet

  Som en påminnelse så är det strängt förbjudet att ställa saker på golvet i miljörummet, får det inte plats i behållarna så får det heller inte slängas där. Allt som står på golvet kommer vi som förening att få betala extra för och den extra avgiften kommer vi oavkortat att skicka vidare till det hushåll i föreningen som har ställt sakerna på golvet.

  Om man har stora saker att slänga så kan man göra det kostnadsfritt i högdalens återvinnigscentral och om man själv inte har möjlighet att åka ditt så finns appen Tipptapp där man kan hitta nån som kan forsla bort det för en mindre kostnad.

 • Ombyggnad av elnät

  Arbetet med ombyggnaden av vårt elnät och installeringen av nya elmätare är nu klart. Nästa steg som har gjorts är att säga upp alla enskilda, privata elavtal i förberedelse för att teckna ett gemensamt elavtal för hela föreningen. Uppsägningarna trädde i kraft i mitten av juni månad. Det här kommer inte att påverka huruvida ni har el.

  Förbrukning av el kommer att mätas av föreningen och ni kommer att få kostnaden som tillägg på avgiften. Den fasta delen i elräkningen, elnätsavgiften, kommer att betalas av föreningen. Den första elräkningen räknar vi att skicka till er efter sommaren.

  Nästa steg som kommer att göras är att under andra halvan av augusti kommer vi att matcha vattenmätare som redan är installerade hos er och börja debitera för varmvatten. För att kunna matcha ihop vattenmätare med lägenhet så behöver vi komma in hos er. Datum när ni behöver lämna nyckel / vara hemma kommer att aviseras i god tid.