Ombyggnad av elnät

Arbetet med ombyggnaden av vårt elnät och installeringen av nya elmätare är nu klart. Nästa steg som har gjorts är att säga upp alla enskilda, privata elavtal i förberedelse för att teckna ett gemensamt elavtal för hela föreningen. Uppsägningarna trädde i kraft i mitten av juni månad. Det här kommer inte att påverka huruvida ni har el.

Förbrukning av el kommer att mätas av föreningen och ni kommer att få kostnaden som tillägg på avgiften. Den fasta delen i elräkningen, elnätsavgiften, kommer att betalas av föreningen. Den första elräkningen räknar vi att skicka till er efter sommaren.

Nästa steg som kommer att göras är att under andra halvan av augusti kommer vi att matcha vattenmätare som redan är installerade hos er och börja debitera för varmvatten. För att kunna matcha ihop vattenmätare med lägenhet så behöver vi komma in hos er. Datum när ni behöver lämna nyckel / vara hemma kommer att aviseras i god tid.