Ställ inte saker på golvet i miljörummet

Som en påminnelse så är det strängt förbjudet att ställa saker på golvet i miljörummet, får det inte plats i behållarna så får det heller inte slängas där. Allt som står på golvet kommer vi som förening att få betala extra för och den extra avgiften kommer vi oavkortat att skicka vidare till det hushåll i föreningen som har ställt sakerna på golvet.

Om man har stora saker att slänga så kan man göra det kostnadsfritt i högdalens återvinnigscentral och om man själv inte har möjlighet att åka ditt så finns appen Tipptapp där man kan hitta nån som kan forsla bort det för en mindre kostnad.