Hiss fast på våning 4 på Pilottorget 6

Den ena hissen på pilottorget 6 är fast på våning 4, den är felanmält och kommer att kollas på i slutet av veckan.