• Uppmärkning av proppskåp

  Den 4-5 december så kommer stockholms eltjänst att behöva gå runt till alla boende och märka upp respektive proppskåp med korrekt nummer för vilket elskåp den tillhör, detta för att enklare kunna felsöka om det uppstår något problem för oss som boende. Så den 4-5 december så behöver varje boende lägga sin nyckel i nyckeltuben.

 • Information om sophanterings problemet

  Vad gäller sophanterings problemen vi hade så har vi fått följande förklaring, viktigt är att alla läser den del som är markerad med “Till dig som är boende” i texten.

  ———————–
  Upplysning till allmänheten från SopSam, Skarpnäck.

  Det omfattande elfelet som drabbade sopsugssystemet i Skarpnäck under 11 dagar kring månadsskiftet oktober-november 2018 har blottat en sårbarhet man inte varit medveten om.

  Orsaken till stoppet var en skada på en signalkabel som i sin tur slog ut flera styrkort. Styrkorten svarar för öppnandet och stängandet av ventilluckorna i sopsugsanläggningen. Felet hade en dominoeffekt som ledde till att hela sopsugsanläggningen i Skarpnäck sattes ur funktion.

  Flera ventilluckorna fastnade i öppet läge medan andra förblev stängda. Soppåsarna lagrades i sopschakten och stanken från stamrören och från obehandlade soporna spreds i trappuppgångar och in i lägenheter. En del boenden tappade tålamodet och började slänga sina hushållssopor utanför miljöstugor och på gatan.

  Att det var det mest omfattande felet någonsin bidrog till fördröjningen. En beredskapsplan aktiverades vilket innebar bl.a. att sopkärl placerades ut och ställdes fram på anvisade adresser. Styrkorten byttes ut och den skadade signalkabeln kunde temporärt åtgärdas. Under tiden jobbade personalen med att för hand rensa sopschakten och tömma systemet. En dryg vecka senare var anläggningen åter i normalt bruk.

  Dock måste vi alla, såväl sopsugspersonal som boende, ta lärdom av det inträffade och fundera på andra möjliga krissituationer som skulle kunna drabba oss i framtiden. Det gäller att vara beredd, så låt oss nu komma överens om vad och hur vi gör om olyckan åter skulle vara framme.

  För det första måste information snabbt ut och nå samtliga berörda. Informationen ska på ett tydligt sätt tala om vad som har hänt, vilka konsekvenser det leder till och vad man kan göra för att minska påverkan samt för att hjälpa sig själv och sina grannar.

  Till dig som är boende – vid sopstopp gäller följande:

  1. Använd inte sopnedkastet
  2. Förvara dina hushållssopor inne i lägenheten eller på balkongen i väntan på aktivering av beredskapsplan (gäller en till två dagar)
  3. Det finns en beredskapsplan enligt vilken det ställs ut containrar eller plastkärl där man kan slänga sina sopor och det kommer att informeras om var de är utplacerade
  4. Kommunicera med dina närmaste grannar och hjälp handikappade och äldre
  5. Var förnuftig och positiv – det skapar lugn och minskar konflikter

  För oss som hanterar det praktiska gäller följande:

  1. Ut med adekvat information via mejl, sms, sociala medier – allt som står till buds.
  2. Aktivera beredskapsplanen genom att kolla checklistor för leverantörer av krisutrustning, uppställningsplatser, kontaktpersoner, tillståndsansökningar, försäkringsanmälningar etc.
  3. Fördela och delegera arbetsuppgifterna så att inte alla viktiga moment ska skötas av en och samma person
  4. Debriefa och utvärdera händelserna när allt är klart
  5. Informera och skicka ut rapport om det inträffade till berörda parter och kunder

 • Nu funkar sopsugen igen

  Nu funkar sopsugen återigen för oss, så släng sopor för glatta livet. Ni får gärna ta bort respektive lappar på era ingångar också.

 • Soprören håller på att tömmas

  Soprören har börjat tömmas och kommer sen att plomberas tills dess att sopsugen är fungerande igen. Inga sopor får under några som helst anledningar slängas i rören, om ni ser någon göra det var vänlig att påpeka detta faktum för dom.

 • Containers för att slänga sopor i

  Tyvärr så är inte problemet med sopsugen löst än, så nu finns det två containers utanför Luftskeppsgatan nr 3 som ska användas för att slänga sopor i så länge.

 • Uppdatering om sophanteringen

  Vi har fått följande uppdatering runt sophanteringen.

  Hej,

  Dessvärre kvarstår felet i Skarpnäck och vi arbetar oavbrutet med att felsöka.

  Förutsatt att vi inte finner felet under kvällen, kommer vi att aktivera en godkänd beredskapsplan under morgondagen. Det innebär att vi placerar ut containrar och kärl för hushållsavfall på strategiska platser i området, som får betjäna hushållsavfallet fram till dess vi funnit och åtgärdat felet. Då containrar och kärl är utplacerade kommer inkasten tillfälligt att stängas till dess felet är åtgärdat.

  Vi beklagar naturligvis konsekvenserna av felet och hur de påverkar de boende!

  Hälsningar,
  // Magnus

 • Problem med sopsugen

  Just nu har vi problem med sopsugen, så istället för att bara ställa soporna i trapphuset så gå upp en eller två trappor och släng soporna i sopluckan där istället. För sopor som står i trapphuset kommer enbart att lukta och inte försvinna av sig själv.