Uppmärkning av proppskåp

Den 4-5 december så kommer stockholms eltjänst att behöva gå runt till alla boende och märka upp respektive proppskåp med korrekt nummer för vilket elskåp den tillhör, detta för att enklare kunna felsöka om det uppstår något problem för oss som boende. Så den 4-5 december så behöver varje boende lägga sin nyckel i nyckeltuben.