• Motioner inför föreningsstämma

    Vi vill påminna att sista dag för att lämna motioner inför årets föreningsstämma är 28 februari 2019. Ni kan mejla motioner till vår kontaktmejl som är kontakt@brfflygledaren.se.