Läsare in till 6:an fungerar inte.

Som ni säkert har märkt så blev även läsaren in till 6:an förstörd under natten, felet är anmält och kommer att fixas så snart det är möjligt, dock så lär inget kunna hända förrän tidigast måndag. Tillsvidare så kan man gå via 8:an och även trapporna finns tillgängliga. Förmodligen som en effekt av det här så funkar då inte heller grinden, också det är felanmält och kommer att ordnas med.