• Utrensning av cykelförråd

    Söndag den 6:e oktober kommer vi att tömma alla cykelförråd på omärkta cyklar, barnvagnar samt tillbehör. Vi vill därför uppmärksamma er på att ni ska märka era objekt med det lägenhetsnummer som tillhör er lägenhet så att vi kan identifiera. Detta ska vara klart innan söndag den 6:e oktober då utrensningen sker.


    Vi kommer att öppna upp förrådet där vi förvarar de omärkta objekten vid 1 tillfälle som är avgiftsfritt, söndag den 13:e oktober mellan klockan 12:00 till 14:00. Om ni ej hämtat era tillhörigheter vid detta tillfälle kommer en avgift om 150kr att tas ut när ni vill hämta ut något saknat objekt som ej är märkt.


    De objekt som ej är märkta kommer att förvaras i minst 6 månader.


    Vänliga Hälsningar Styrelsen