Information om TV4-kanalerna och C More

Styrelsen har blivit informerad om att avtalet mellan ComHem och TV4:s ägare Telia inte har blivit förlängt, vilket påverkar vilka kanaler som finns tillgängliga för oss. Följande är information som vi har blivit ombedda att meddela våra boenden. Som dom skriver så är det inget vi kan göra nåt åt detta utan vi får bara vänta på att ComHem och Telia löser denna konflikt snart.

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt