Motioner inför föreningsstämma

Årets föreningsstämma närmar sig och nu är det dags att lämna in motioner som ni vill ska tas upp på stämman, det här är chansen att påverka i vilken riktning som styrelsen ska gå och vad ni som boende tycker är viktigt. Sista dagen för att lämna in motioner är den 28 februari 2020. Motionerna skickas till vår kontaktmejl kontakt@brfflygledaren.se.