Ventilationskontroll V.10

Vi vill uppmärksamma alla våra boende om följande.

AB Franska Bukten har fått i uppdrag av Brf Flygledaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet.

Kontrollen kommer att utföras:

Måndag den 2 mars kl. 08.00-16.00 Luftskeppsgatan 5-21, Pilottorget 8

Tisdag den 3 mars kl. 08.00-16.00 Pilottorget 6, 10-14, Pilotgatan 16

Ons-Tors den 4-5 mars kl. 08.00-16.00 Hyreslokaler 

Vi kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i din lägenhet. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 10 min.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det viktigt att vi får tillträde till Er lägenhet/lokal under besiktningstillfället. 

Hur kommer vi in i lägenheten?

Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid.

Alternativ 2. Lämna nyckel i nyckeltubhållaren i ytterdörren. 

Kontrollen kommer att utföras av:

Roger Engström 070-217 75 21 roger.engstrom@franskabukten.se

Johan Svernby

Om ni har frågor angående besiktningen är ni välkomna att ringa oss eller besöka vår hemsida www.franskabukten.se för mer information. 

Med vänlig hälsning

AB Franska Bukten