Årsstämman framskjuten till den 3 juni.

Med anledning av den svåra kris som vi alla befinner oss i på grund av Covid-19 så har styrelsen beslutat att skjuta fram årsstämman till den 3 juni. Förutom vår moraliska plikt att se till att undvika kontakt med varandra så existerar det även ett förbud mot samlingar på mer än 50 person och eftersom vi som en förening har mer än 50 röstberättigade medlemar så kan vi inte på ett demokratiskt sätt hålla en stämma om inte alla kan få komma på den. Vi befinner oss i en unik situation, så ta hand om varandra, hjälp varandra, håll distans till varandra.

// Styrelsen