• Avrådan för eldning

    Stockholms Brandförsvar har idag gått ut med en avrådan för eldning.

    Detta innebär att vi ber er vara extra försiktiga när ni handskas med eld och grillar, både på vår gård men också i naturen runt omkring oss. Tänk på att det alltid är ert eget ansvar att se till att eld och grillar hanteras på ett sådant sätt att det inte innebär en fara för brand eller fara för annan.

    För mer information, besök: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

    Tack för er hänsyn