Internet

Vi har omförhandlat vårt avtal med vår internetleverantör Bahnhof.

Då IP-Only, som äger fibernätet, har gjort om sitt utbud så innebar detta att vissa justeringar var tvungna att göras.

Numera har vi basutbudet 100/100, alltså 100 MBit hastighet på både ned- och uppladdning. Detta innebär en mindre hastighetsökning på uppladdning men det har däremot inte inneburit någon höjning av kostnaden för föreningen.

Framöver, ungefär 2022-03-01, kommer IP-Only förändra hastigheterna igen och då kommer endast synkrona hastigheter att erbjudas vilket innebär hastigheter som t.ex. 250/250 eller 500/500. Om detta påverkar vår förening så kommer vi givetvis att hålla er informerade.