Information från Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsföreningens styrelse

Här finner ni medlemsinformationen.

I sin tur har den en bilaga i form av förstudien av den alternativa avfallshanteringen i Skarpnäck.

Ta del av informationen och sprid den vidare bland era grannar och medlemmar.

Observera att informationen bör hållas ihop och tillgodotas i sin helhet.

Bara då kan läsaren bilda sig en korrekt uppfattning om innehållet.