• Uppdatering Sopsugen

  2021-07-05
  I onsdags beslutade andelsägarna (där vår förening är en) av sopsugen att genomföra en renovering av sopsugens huvudledning till en kostnad av ca 40 miljoner. Vår förenings kostnad sett till andelstal i anläggningen verkar bli drygt en miljon. Denna är inte helt klarlagd men vi skall försöka få koll så fort som möjligt.

  Arbetet kommer troligtvis starta i augusti och vara klart i mitten av december, men då ledningen delas in i flera sektioner kommer det vara möjligt att starta upp systemet allteftersom delarna blir klara och påkopplade. Tidsplanen är dock inte helt klar, så hur arbetet kommer påverka vår förening ber vi att få återkomma till.

  Efter att denna renovering är gjord är det sagt att hela systemet åter kan tas i bruk. Dock vet man i nuläget inte hur dåliga övriga ledningar är, men vi kan nog räkna med att ytterligare investeringar kommer behöva göras för sopsugen de närmaste åren.

  Vi kommer såklart fortsätta uppdatera er så snart ny information kommer.

  Om ni har några frågor så är ni givetvis välkomna att kontakta oss.