• Vatten avstängning

  Grannförening Luftskeppet bredvid oss kommer behöva stänga av sitt vatten nu på

  Tisdag 23 mars mellan kl8-14

  Arbete på Luftkeppets vattenförsörjning kan innebära störningar i vår vattenförsörjning med.

 • Internet

  Vi har omförhandlat vårt avtal med vår internetleverantör Bahnhof.

  Då IP-Only, som äger fibernätet, har gjort om sitt utbud så innebar detta att vissa justeringar var tvungna att göras.

  Numera har vi basutbudet 100/100, alltså 100 MBit hastighet på både ned- och uppladdning. Detta innebär en mindre hastighetsökning på uppladdning men det har däremot inte inneburit någon höjning av kostnaden för föreningen.

  Framöver, ungefär 2022-03-01, kommer IP-Only förändra hastigheterna igen och då kommer endast synkrona hastigheter att erbjudas vilket innebär hastigheter som t.ex. 250/250 eller 500/500. Om detta påverkar vår förening så kommer vi givetvis att hålla er informerade.

 • Avrådan för eldning

  Stockholms Brandförsvar har idag gått ut med en avrådan för eldning.

  Detta innebär att vi ber er vara extra försiktiga när ni handskas med eld och grillar, både på vår gård men också i naturen runt omkring oss. Tänk på att det alltid är ert eget ansvar att se till att eld och grillar hanteras på ett sådant sätt att det inte innebär en fara för brand eller fara för annan.

  För mer information, besök: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

  Tack för er hänsyn

 • Vårfint med Njuta Trädgård

  Idag så kommer Njuta Trädgård att starta upp arbetet med att göra det vackert och fint på våran innergård, så om ni ser människor påta i våra rabatter så vet ni varför. Det kommer att bli så fint.

 • Årsstämman framskjuten till den 3 juni.

  Med anledning av den svåra kris som vi alla befinner oss i på grund av Covid-19 så har styrelsen beslutat att skjuta fram årsstämman till den 3 juni. Förutom vår moraliska plikt att se till att undvika kontakt med varandra så existerar det även ett förbud mot samlingar på mer än 50 person och eftersom vi som en förening har mer än 50 röstberättigade medlemar så kan vi inte på ett demokratiskt sätt hålla en stämma om inte alla kan få komma på den. Vi befinner oss i en unik situation, så ta hand om varandra, hjälp varandra, håll distans till varandra.

  // Styrelsen

 • Ventilationskontroll V.10

  Vi vill uppmärksamma alla våra boende om följande.

  AB Franska Bukten har fått i uppdrag av Brf Flygledaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet.

  Kontrollen kommer att utföras:

  Måndag den 2 mars kl. 08.00-16.00 Luftskeppsgatan 5-21, Pilottorget 8

  Tisdag den 3 mars kl. 08.00-16.00 Pilottorget 6, 10-14, Pilotgatan 16

  Ons-Tors den 4-5 mars kl. 08.00-16.00 Hyreslokaler 

  Vi kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i din lägenhet. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 10 min.

  För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det viktigt att vi får tillträde till Er lägenhet/lokal under besiktningstillfället. 

  Hur kommer vi in i lägenheten?

  Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid.

  Alternativ 2. Lämna nyckel i nyckeltubhållaren i ytterdörren. 

  Kontrollen kommer att utföras av:

  Roger Engström 070-217 75 21 roger.engstrom@franskabukten.se

  Johan Svernby

  Om ni har frågor angående besiktningen är ni välkomna att ringa oss eller besöka vår hemsida www.franskabukten.se för mer information. 

  Med vänlig hälsning

  AB Franska Bukten 

 • Motioner inför föreningsstämma

  Årets föreningsstämma närmar sig och nu är det dags att lämna in motioner som ni vill ska tas upp på stämman, det här är chansen att påverka i vilken riktning som styrelsen ska gå och vad ni som boende tycker är viktigt. Sista dagen för att lämna in motioner är den 28 februari 2020. Motionerna skickas till vår kontaktmejl kontakt@brfflygledaren.se.

 • Intresserad av att sitta i styrelsen?

  Valberedningen, som i år består av Carita Hednäs och Jan Kokko, har nu börjat sin årliga jakt på medlemmar som är intresserade av att sitta med i styrelsen. Så oavsett om du vet av att du är intresserad eller om du är nyfiken på vad en styrelse gör och vill veta mer så kan du kontakta dom på valberedning@brfflygledaren.se

 • Vart kan julgranen slängas?

  Nu närmar vi oss tjugondag knut och julen dansas ut, men vart kan julgranen slängas, absolut inte i vårat grovsoprum, Stockholms vatten och avfall har en väldigt bra tjänst där man kan se vart julgranar kan slängas, besök https://www.stockholmvattenochavfall.se/atervinn-julen?expand=karta-julgranar för information.

  För oss i Skarpnäck så gäller följande platser.

  Ystadsvägen 103
  Rusthållarvägen, bredvid nr 95, i parken
  Zeppelinargatan

  Det bästa med att återvinna sin gran är att den kommer att förvandlas till biokol. Insamlingen av julgranar på fasta insamlingsplatser pågår mellan 25 december 2019 till 31 januari 2020.