• OVK

  Ni har fått/kommer få meddelande från ett företag vi valde som ska utföra alla OVK jobb i våra lägenheter. Vi vill bara meddela detta så att ni kan känna er trygga att lämna ut nycklar eller släppa in dom i er bostad.

  Alltså: OVK är redan igång.


  Har ni frågor kring detta, är ni välkomna att skriva till oss. Vi lämnar inte ut namnet på företaget här för att undvika möjliga bluff.

  Vänliga Hälsningar Styrelsen

 • Varmvatten strular – update

  Sedan i fredags 2021-04-09, vet vi om att vår VV inte fungerar som det ska. Det verkar ha medfört flera följder också, såsom vatten heller inte har normaltryck. Det kan vara som verkan av arbete som pågår hos grannföreningen och vägarbeten som verkar ha råkat träffa vår vattenleverans.

  Vi hoppas på att ha det åter igång snart.

  Storholmen och vi undersöker

  Uppdatering: 2021-04-13

  Storholmen informerar att det dröjer några dagar till. Anledningar är att de själv behöver tillverka patroner till VV anläggningen. Patronerna inte finns längre.

 • Information från Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsföreningens styrelse

  Här finner ni medlemsinformationen.

  I sin tur har den en bilaga i form av förstudien av den alternativa avfallshanteringen i Skarpnäck.

  Ta del av informationen och sprid den vidare bland era grannar och medlemmar.

  Observera att informationen bör hållas ihop och tillgodotas i sin helhet.

  Bara då kan läsaren bilda sig en korrekt uppfattning om innehållet. 

 • Vatten avstängning

  Grannförening Luftskeppet bredvid oss kommer behöva stänga av sitt vatten nu på

  Tisdag 23 mars mellan kl8-14

  Arbete på Luftkeppets vattenförsörjning kan innebära störningar i vår vattenförsörjning med.

 • Internet

  Vi har omförhandlat vårt avtal med vår internetleverantör Bahnhof.

  Då IP-Only, som äger fibernätet, har gjort om sitt utbud så innebar detta att vissa justeringar var tvungna att göras.

  Numera har vi basutbudet 100/100, alltså 100 MBit hastighet på både ned- och uppladdning. Detta innebär en mindre hastighetsökning på uppladdning men det har däremot inte inneburit någon höjning av kostnaden för föreningen.

  Framöver, ungefär 2022-03-01, kommer IP-Only förändra hastigheterna igen och då kommer endast synkrona hastigheter att erbjudas vilket innebär hastigheter som t.ex. 250/250 eller 500/500. Om detta påverkar vår förening så kommer vi givetvis att hålla er informerade.

 • Avrådan för eldning

  Stockholms Brandförsvar har idag gått ut med en avrådan för eldning.

  Detta innebär att vi ber er vara extra försiktiga när ni handskas med eld och grillar, både på vår gård men också i naturen runt omkring oss. Tänk på att det alltid är ert eget ansvar att se till att eld och grillar hanteras på ett sådant sätt att det inte innebär en fara för brand eller fara för annan.

  För mer information, besök: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

  Tack för er hänsyn

 • Vårfint med Njuta Trädgård

  Idag så kommer Njuta Trädgård att starta upp arbetet med att göra det vackert och fint på våran innergård, så om ni ser människor påta i våra rabatter så vet ni varför. Det kommer att bli så fint.

 • Årsstämman framskjuten till den 3 juni.

  Med anledning av den svåra kris som vi alla befinner oss i på grund av Covid-19 så har styrelsen beslutat att skjuta fram årsstämman till den 3 juni. Förutom vår moraliska plikt att se till att undvika kontakt med varandra så existerar det även ett förbud mot samlingar på mer än 50 person och eftersom vi som en förening har mer än 50 röstberättigade medlemar så kan vi inte på ett demokratiskt sätt hålla en stämma om inte alla kan få komma på den. Vi befinner oss i en unik situation, så ta hand om varandra, hjälp varandra, håll distans till varandra.

  // Styrelsen

 • Ventilationskontroll V.10

  Vi vill uppmärksamma alla våra boende om följande.

  AB Franska Bukten har fått i uppdrag av Brf Flygledaren att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet.

  Kontrollen kommer att utföras:

  Måndag den 2 mars kl. 08.00-16.00 Luftskeppsgatan 5-21, Pilottorget 8

  Tisdag den 3 mars kl. 08.00-16.00 Pilottorget 6, 10-14, Pilotgatan 16

  Ons-Tors den 4-5 mars kl. 08.00-16.00 Hyreslokaler 

  Vi kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i din lägenhet. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 10 min.

  För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det viktigt att vi får tillträde till Er lägenhet/lokal under besiktningstillfället. 

  Hur kommer vi in i lägenheten?

  Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid.

  Alternativ 2. Lämna nyckel i nyckeltubhållaren i ytterdörren. 

  Kontrollen kommer att utföras av:

  Roger Engström 070-217 75 21 roger.engstrom@franskabukten.se

  Johan Svernby

  Om ni har frågor angående besiktningen är ni välkomna att ringa oss eller besöka vår hemsida www.franskabukten.se för mer information. 

  Med vänlig hälsning

  AB Franska Bukten