Uncategorized

 • Föreningsstämma 11 maj, 2022

  Välkomna till 2022 föreningsstämma den 11 maj 2022 kl.18.30

  Årsstämman för verksamhetsåret 2021 för BRF Flygledaren kommer att genomföras den 11 maj 2022 i vår föreningslokal på Luftskeppsgatan3.

  Då myndigheterna ej längre klassar COVID-19 som en samhällsfarlig sjukdom så kommer årets stämma att genomföras fysiskt utan möjlighet till poströstning. Vi ber er dock visa hänsyn till stämman och stanna hemma om ni uppvisar sjukdomssymtom.

  Vi önskar att era eventuella motioner lämnas i styrelsens postlåda på Luftskeppgatan 3 senast den 4 maj, 7 dagar innan stämman.

  Årsredovisning kommer att finnas på föreningens hemsida senast en vecka innan stämman.

  https://brfflygledaren.se/brf-flygledaren/arsredovisningar-och-stadgar/

  Väl mött
  / Styrelsen

  PS. Vi ber om ursäkt för otydligheten kring datum på kallelsen som ni fick i era brevlådor. Det är den 11 maj som gäller och i Föreningslokalen, ingenting annat. DS.

 • Sopsug snart åter i drift *uppdatering*

  2022-04-22

  Uppdatering:

  På grund av oförutsedda händelser när systemet börjat driftsättas så kommer det att bli något försenat.
  Vi kommer sätta upp tejp på luckorna igen tills dess att systemet är redo.
  Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

  MVH / Styrelsen

  2022-03-21
  Me inte ÄN. Släng inte soporna i nedkastet, förutom i containrarna på gatan. När sopsuget är åter i drift, kommer va ta bort all blå och andra färg tejp som finns på luckorna.

  Följande får inte slängas i sopnedkastet, förutom att de ska till miljörummet:

  När ni slänger sopor i nedkastet, ska de vara i en förknuten påse:

  MVH Styrelsen

 • Akut Arbete i 5:an

  Till våra boende på Luftskeppsgatan
  Under en period på 4-6 veckor kommer det pågå ett renoveringsarbete i en lgh på Luftskeppsgatan 5.
  Det är ett arbete som ligger hos föreningen eftersom vi har ett större problem med ett rör för avfallsvatten.
  Arbetet kommer dessvärre att medföra visst störande ljud under dagtid men vi ber om er förståelse  eftersom det är ett akut ärende.  Entreprenören  kommer även att meddela de timmar/dagar då vattnet måste stängas av, informationen sätts upp i trapphuset.

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss

  Med vänlig hälsning, Styrelsen

 • OVK Resultat

  Hej! Ni som har fått brev senaste om OVK resultat, och som har anmärkningar, bör vända er till entreprenören som utförde sista kontrollen:

  https://www.strevent.se/

  Vi kan inte svara på enskilda frågor angående brister, heller inte om åtgärderna som krävs för att din ventilation ska då godkännas vid nästa OVK. Vi saknar kompetens för att kunna ge korrekt svar eller pålitlig information på det.

  Behöver ni förtydligande eller ytterligare förklaring här, ska ni vända er till entreprenören ovan, eller ta kontakt med en godkänd och behörig specialist som ni själva väljer. Kom ihåg att ni som har bostadsrätt, är ansvariga för det som finns inom din lägenhet – ventilation är inget undantag här. Har ni nyligen flyttat in och detta är nyhet till er, kan ni ta reda på om detta täckas av din hemförsäkring eller det som ofta kallas för dolda fel i köpavtalet.

  Kom ihåg att lämna in svaret på hur ni väljer åtgärda detta. Saknar vi svar från er, då ska vi ansvara för att åtgärda det.

  Sista datumet: 20 Februari 2022

 • BRF Lokalen

  2022-01-12

  Gått nytt år och god fortsättning hälsar styrelsen till er. Vi hoppas att alla mår bra.

  Lokalen kommer att vara avstäng för uthyrning i en månad, fr.o.m 17:e Januari i en månad.

  MVH Styrelsen

 • Luciafika inställt

  Pga ökad smittspridning (COVID) är Luciafika nu inställt.

  Tråkigt, men så blir det.

  MVH, Styrelsen

 • Tidsändring i passagesystemet

  2021-11-07

  Vi ändrar tiden att man kan ringa in från porten – på portarna som öppnar mot torget och gatorna – till 05-21.

  DVS: har du någon besök utanför den s.k. ordinarietid, t.ex. kl 21.30, skall du istället ringa från ditt registrerat nummer till din porttelefon för att öppna porten. Mellan 05-21 går det bra att ringa till dig från porten.

  Anledningen till ändringen är att några har märkt busringningar från porten, som kan bli orsak till okända och icke behöriga i husen.

  Öpnna inte porten utan att du verifierat vem det är som ringer.

 • Nedgrävningar och Sopsug arbete i Skarpnäck

  2021-10-18

  Hej!

  Lite kort info om renoveringsarbetena på sopsugen

  Arbetena går vidare trots envist motstånd från Trafikkontoret. Men efter 3 veckors förhandlande och tjatande så får vi nu börja schakta på Segelflygsgatan på måndag (2021-10-18). Annars går arbetena bra hittills, i etapp 2 (Pilotgatan från Pilottorget till Gondolgatan) ligger nu svetsade rör hela vägen och kvar att göra är anslutningen vid Pilotgatan 17, som är lite speciell. Hela sträckan på Horisontvägen är schaktad och där börjar rörläggning på måndag (2021-10-18). Arbetena är försenade, främst på grund av Trafikkontorets agerande och riskerar att komma in i vintertiden. Ny sluttid är sista mars 2022.

  Hälsningar

  Sopsam

 • Viktig information till samtliga andelsägare i Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

  2021-10-17

  Efter genomgång av anläggningsbesluten från 2009 och 1993 (bifogas) med anledning av innehållet i rubricerat brev (bifogas) kan följande konstateras:

  • Ändringen av Hangaren ga:1 2009 ledde till en komplettering och utökning av anläggningen, men att beslutet i övrigt från 1993 skulle bestå.
  • Anläggningsbeslutet från 1993 ger vid handen att Mottagningsstationen inom fastigheten Hangaren 2 är utrustad för att både mottaga hushållssopor medels sugning och mottaga och komprimera grovsopor
  • Vidare anges en beskrivning av att till “grovsophanteringen hör” att placera ut containrar (men det preciseras inte hur många och var) och medelst bygelvagn föra dessa till mottagningsstationen

  Mot bakgrund av denna beskrivning av anläggningen (som förbisågs under stämman den 15 september 2021) råder inget tvivel om att Brf Segelflygaren och Brf Vingen har en poäng. I och med att det i anläggningen ingår mottagningsstation för grovsopor och därtill finns en beskrivning av såväl containerutplacering som dess transport till mottagningsstationen, finns det inget annat råd för föreningen än att fortsätta förvalta anläggningen på det sätt som föreskrivs.

  Stämmans beslut att upphöra med den gemensamma hanteringen av grovsopor strider därmed mot anläggningsbeslutet. Således, inte heller alternativ 1 eller 2 av den behandlade motionen hade kunnat bifallas; kostnadsfördelningen av driften av anläggningen måste följa andelstalen och frågan om att ta bort någon del av anläggningen förutsätter en omprövning av gällande förrättning.

  Styrelsen har tagit till sig detta men kommer givetvis att efter bästa förmåga utreda frågan vidare i syfte att gynna medlemmarnas intressen.

  /Sekreterare
  Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening