• BRF Lokalen

  2022-01-12

  Gått nytt år och god fortsättning hälsar styrelsen till er. Vi hoppas att alla mår bra.

  Lokalen kommer att vara avstäng för uthyrning i en månad, fr.o.m 17:e Januari i en månad.

  MVH Styrelsen

 • Luciafika inställt

  Pga ökad smittspridning (COVID) är Luciafika nu inställt.

  Tråkigt, men så blir det.

  MVH, Styrelsen

 • Tidsändring i passagesystemet

  2021-11-07

  Vi ändrar tiden att man kan ringa in från porten – på portarna som öppnar mot torget och gatorna – till 05-21.

  DVS: har du någon besök utanför den s.k. ordinarietid, t.ex. kl 21.30, skall du istället ringa från ditt registrerat nummer till din porttelefon för att öppna porten. Mellan 05-21 går det bra att ringa till dig från porten.

  Anledningen till ändringen är att några har märkt busringningar från porten, som kan bli orsak till okända och icke behöriga i husen.

  Öpnna inte porten utan att du verifierat vem det är som ringer.

 • Nedgrävningar och Sopsug arbete i Skarpnäck

  2021-10-18

  Hej!

  Lite kort info om renoveringsarbetena på sopsugen

  Arbetena går vidare trots envist motstånd från Trafikkontoret. Men efter 3 veckors förhandlande och tjatande så får vi nu börja schakta på Segelflygsgatan på måndag (2021-10-18). Annars går arbetena bra hittills, i etapp 2 (Pilotgatan från Pilottorget till Gondolgatan) ligger nu svetsade rör hela vägen och kvar att göra är anslutningen vid Pilotgatan 17, som är lite speciell. Hela sträckan på Horisontvägen är schaktad och där börjar rörläggning på måndag (2021-10-18). Arbetena är försenade, främst på grund av Trafikkontorets agerande och riskerar att komma in i vintertiden. Ny sluttid är sista mars 2022.

  Hälsningar

  Sopsam

 • Viktig information till samtliga andelsägare i Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

  2021-10-17

  Efter genomgång av anläggningsbesluten från 2009 och 1993 (bifogas) med anledning av innehållet i rubricerat brev (bifogas) kan följande konstateras:

  • Ändringen av Hangaren ga:1 2009 ledde till en komplettering och utökning av anläggningen, men att beslutet i övrigt från 1993 skulle bestå.
  • Anläggningsbeslutet från 1993 ger vid handen att Mottagningsstationen inom fastigheten Hangaren 2 är utrustad för att både mottaga hushållssopor medels sugning och mottaga och komprimera grovsopor
  • Vidare anges en beskrivning av att till “grovsophanteringen hör” att placera ut containrar (men det preciseras inte hur många och var) och medelst bygelvagn föra dessa till mottagningsstationen

  Mot bakgrund av denna beskrivning av anläggningen (som förbisågs under stämman den 15 september 2021) råder inget tvivel om att Brf Segelflygaren och Brf Vingen har en poäng. I och med att det i anläggningen ingår mottagningsstation för grovsopor och därtill finns en beskrivning av såväl containerutplacering som dess transport till mottagningsstationen, finns det inget annat råd för föreningen än att fortsätta förvalta anläggningen på det sätt som föreskrivs.

  Stämmans beslut att upphöra med den gemensamma hanteringen av grovsopor strider därmed mot anläggningsbeslutet. Således, inte heller alternativ 1 eller 2 av den behandlade motionen hade kunnat bifallas; kostnadsfördelningen av driften av anläggningen måste följa andelstalen och frågan om att ta bort någon del av anläggningen förutsätter en omprövning av gällande förrättning.

  Styrelsen har tagit till sig detta men kommer givetvis att efter bästa förmåga utreda frågan vidare i syfte att gynna medlemmarnas intressen.

  /Sekreterare
  Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

 • Uppdatering Sopsugen

  2021-07-05
  I onsdags beslutade andelsägarna (där vår förening är en) av sopsugen att genomföra en renovering av sopsugens huvudledning till en kostnad av ca 40 miljoner. Vår förenings kostnad sett till andelstal i anläggningen verkar bli drygt en miljon. Denna är inte helt klarlagd men vi skall försöka få koll så fort som möjligt.

  Arbetet kommer troligtvis starta i augusti och vara klart i mitten av december, men då ledningen delas in i flera sektioner kommer det vara möjligt att starta upp systemet allteftersom delarna blir klara och påkopplade. Tidsplanen är dock inte helt klar, så hur arbetet kommer påverka vår förening ber vi att få återkomma till.

  Efter att denna renovering är gjord är det sagt att hela systemet åter kan tas i bruk. Dock vet man i nuläget inte hur dåliga övriga ledningar är, men vi kan nog räkna med att ytterligare investeringar kommer behöva göras för sopsugen de närmaste åren.

  Vi kommer såklart fortsätta uppdatera er så snart ny information kommer.

  Om ni har några frågor så är ni givetvis välkomna att kontakta oss.

 • Avbrott i passagesystemet

  2021-06-27

  Det har skett ett strömavbrott i systemet som driver passagesystemet. Det har anmälts och kommer att åtgärdas under Måndag, 2021-06-28

  Det påverkar blipp och ingångar till 6:an. Alltså: hisstornet, gårdsgrind, cykelrummet i 6:an och Pilottorget 6 nedre.

  Det finns en alternativ väg in till 6:an via 8:an än så länge.

  2021-06-28

  Nu ska systemet fungera igen.

 • OVK

  Ni har fått/kommer få meddelande från ett företag vi valde som ska utföra alla OVK jobb i våra lägenheter. Vi vill bara meddela detta så att ni kan känna er trygga att lämna ut nycklar eller släppa in dom i er bostad.

  Alltså: OVK är redan igång.


  Har ni frågor kring detta, är ni välkomna att skriva till oss. Vi lämnar inte ut namnet på företaget här för att undvika möjliga bluff.

  Vänliga Hälsningar Styrelsen