• Uppdatering Sopsugen

  2021-07-05
  I onsdags beslutade andelsägarna (där vår förening är en) av sopsugen att genomföra en renovering av sopsugens huvudledning till en kostnad av ca 40 miljoner. Vår förenings kostnad sett till andelstal i anläggningen verkar bli drygt en miljon. Denna är inte helt klarlagd men vi skall försöka få koll så fort som möjligt.

  Arbetet kommer troligtvis starta i augusti och vara klart i mitten av december, men då ledningen delas in i flera sektioner kommer det vara möjligt att starta upp systemet allteftersom delarna blir klara och påkopplade. Tidsplanen är dock inte helt klar, så hur arbetet kommer påverka vår förening ber vi att få återkomma till.

  Efter att denna renovering är gjord är det sagt att hela systemet åter kan tas i bruk. Dock vet man i nuläget inte hur dåliga övriga ledningar är, men vi kan nog räkna med att ytterligare investeringar kommer behöva göras för sopsugen de närmaste åren.

  Vi kommer såklart fortsätta uppdatera er så snart ny information kommer.

  Om ni har några frågor så är ni givetvis välkomna att kontakta oss.

 • Avbrott i passagesystemet

  2021-06-27

  Det har skett ett strömavbrott i systemet som driver passagesystemet. Det har anmälts och kommer att åtgärdas under Måndag, 2021-06-28

  Det påverkar blipp och ingångar till 6:an. Alltså: hisstornet, gårdsgrind, cykelrummet i 6:an och Pilottorget 6 nedre.

  Det finns en alternativ väg in till 6:an via 8:an än så länge.

  2021-06-28

  Nu ska systemet fungera igen.

 • OVK

  Ni har fått/kommer få meddelande från ett företag vi valde som ska utföra alla OVK jobb i våra lägenheter. Vi vill bara meddela detta så att ni kan känna er trygga att lämna ut nycklar eller släppa in dom i er bostad.

  Alltså: OVK är redan igång.


  Har ni frågor kring detta, är ni välkomna att skriva till oss. Vi lämnar inte ut namnet på företaget här för att undvika möjliga bluff.

  Vänliga Hälsningar Styrelsen

 • Varmvatten strular – update

  Sedan i fredags 2021-04-09, vet vi om att vår VV inte fungerar som det ska. Det verkar ha medfört flera följder också, såsom vatten heller inte har normaltryck. Det kan vara som verkan av arbete som pågår hos grannföreningen och vägarbeten som verkar ha råkat träffa vår vattenleverans.

  Vi hoppas på att ha det åter igång snart.

  Storholmen och vi undersöker

  Uppdatering: 2021-04-13

  Storholmen informerar att det dröjer några dagar till. Anledningar är att de själv behöver tillverka patroner till VV anläggningen. Patronerna inte finns längre.

 • Information från Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsföreningens styrelse

  Här finner ni medlemsinformationen.

  I sin tur har den en bilaga i form av förstudien av den alternativa avfallshanteringen i Skarpnäck.

  Ta del av informationen och sprid den vidare bland era grannar och medlemmar.

  Observera att informationen bör hållas ihop och tillgodotas i sin helhet.

  Bara då kan läsaren bilda sig en korrekt uppfattning om innehållet. 

 • Vatten avstängning

  Grannförening Luftskeppet bredvid oss kommer behöva stänga av sitt vatten nu på

  Tisdag 23 mars mellan kl8-14

  Arbete på Luftkeppets vattenförsörjning kan innebära störningar i vår vattenförsörjning med.

 • Internet

  Vi har omförhandlat vårt avtal med vår internetleverantör Bahnhof.

  Då IP-Only, som äger fibernätet, har gjort om sitt utbud så innebar detta att vissa justeringar var tvungna att göras.

  Numera har vi basutbudet 100/100, alltså 100 MBit hastighet på både ned- och uppladdning. Detta innebär en mindre hastighetsökning på uppladdning men det har däremot inte inneburit någon höjning av kostnaden för föreningen.

  Framöver, ungefär 2022-03-01, kommer IP-Only förändra hastigheterna igen och då kommer endast synkrona hastigheter att erbjudas vilket innebär hastigheter som t.ex. 250/250 eller 500/500. Om detta påverkar vår förening så kommer vi givetvis att hålla er informerade.

 • Avrådan för eldning

  Stockholms Brandförsvar har idag gått ut med en avrådan för eldning.

  Detta innebär att vi ber er vara extra försiktiga när ni handskas med eld och grillar, både på vår gård men också i naturen runt omkring oss. Tänk på att det alltid är ert eget ansvar att se till att eld och grillar hanteras på ett sådant sätt att det inte innebär en fara för brand eller fara för annan.

  För mer information, besök: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

  Tack för er hänsyn

 • Vårfint med Njuta Trädgård

  Idag så kommer Njuta Trädgård att starta upp arbetet med att göra det vackert och fint på våran innergård, så om ni ser människor påta i våra rabatter så vet ni varför. Det kommer att bli så fint.