Felanmälan

Fel i Lägenhet

Upptäcker du fel i lägenheten eller fastigheten, t ex stopp i avloppet, elfel eller trasiga lampor i trapphus, kontakta felanmälan. När vi fått din felanmälan kontaktar vi fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Fel i lägenheten som är bostadsinnehavarens ansvar, bekostas av boende. Fel i hyreslägenheter bekostas av bostadsrättsföreningen om ej annat avtalas. Felanmälan kan göras på telefon, e-post eller smidigast via länken längre ned.

Öppettider är arbetsdagar 07.00 – 21.00 e-post:

Storholmen Direkt: direkt@storholmendirekt.se

Tel: 08-520 252 00

Alt: Anmäla

Jour: Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden ringer ni jouren på tel.nr. 08-18 70 00.

Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Akut räknas som något som innebär skada till fastigheten, eller människor.

Fel Hissar

Fel som rör hissarna ska rapporteras direkt till Schindler. Detta görs genom att ringa telefonnumret som finns i anslutning till varje hiss eller genom att trycka på den gula klockan på hisspanelen.

 

Felanmäla hissar

Schindler Hiss AB

020-31 33 33