Felanmälan

Fel Lägenhet

Upptäcker du fel i lägenheten eller fastigheten, t ex stopp i avloppet, elfel eller trasiga lampor i trapphus, kontakta felanmälan. När vi fått din felanmälan kontaktar vi fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Fel i lägenheten som är bostadsinnehavarens ansvar bekostas av boende. Fel i hyreslägenheter bekostas av bostadsrättsföreningen om ej annat avtalas. Felanmälan kan göras på telefon, e-post eller smidigast via länken längre ned.

0771-786 746 öppettider är arbetsdagar 07.00 – 21.00 e-post: info@storholmen.se
Jour: Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden ringer ni jouren på tel.nr. 08-18 70 00. Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

FELANMÄLAN

Fel Hissar

Fel som rör hissarna ska rapporteras direkt till Schindler. Detta görs genom att ringa telefonnumret som finns i anslutning till varje hiss eller genom att trycka på den gula klockan på hisspanelen.