Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Med andrahandsuthyrning menas när någon annan än du själv använder lägenheten under en viss tid.

Om du bara hyr ut en del av lägenheten, tex ett rum till en inneboende, behöver du inte ha styrelsens godkännande. Du ansöker skriftligt om andrahandsuthyrning.

På ansökan ska det tydligt framgå:

till vem lägenheten hyrs ut samt

varför och

hur länge den ska hyras ut.

Fyll i mallen här, skriv ut, skriva under och skicka till Storholmen med Kontakt i CC alt lämna i styrelsens brevlåda