Bra att veta

Ta hand om avloppet

Här finns en hjälpsam guide hur man tar hand om avlopp, mycket nöje.

Städa-avlopp

Värme och elementen

Det är föreningen som har ansvaret för elementen och termostaten, termostaten är vredet där man kan ställa in värmen på elementet. Vi som förening har låst den till ett max värde, 7 i det är fallet, för att vi ska få en så bra värmefördelning till alla i huset. Du som boende får **absolut inte** göra nåt med termostaten för att öka värmen utöver max värdet vi har satt, minska får du så klart göra, om detta uppdagas så kommer vi att återställa termostaten och du som boende får stå för kostnaden. Framförallt om du gör det så berövar du andra boende en behaglig temperatur i sina lägenheter och det tror jag ingen vill göra.

Varmvatten och El

Som boende så betalar du själv för varmvatten, vad gäller el så står föreningen för avgiften för elnätet medans du som boende betalar själva förbrukningen. Vi har ett gemensamt avtal som förening vad gäller el så du som boende kan inte själv teckna ett. Räkningen för el och varmvatten kommer en gång i kvartalet på samma avi som avgiften

Vid försäljning så kommer du som säljare att behöva göra upp med den som ni säljer till om hur ni ska lösa el/vatten avgiften eftersom faktureringen släpar efter, men vi är alla människor här och bara man är tydlig så löser det sig.

Gröna påsen

Som boende kan du hämta Gröna påsen på Hemköp (Gråhundsvägen), ICA Nära (Skarpnäcks Allé) samt Coop (Pilotgatan). Du lägger matavfall i den och slänger den sen som normalt, det är viktigt att gröna påsen används ENBART till matavfall.
Den Gröna påsen sorteras ut optiskt och innehållet går till rötning för att bli biogas.

Mer information om Gröna påsen finner ni här: www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/utvecklingsprojekt/grona-pasen/

Bruksanvisning av porttelefonen

Man letar upp namn med hjälp av pilarna och ringer upp.
Den som svarar trycker 5 för att öppna porten.

Nyckelsystem

Föreningen har installerat ny modern nyckelsystem i våra hus. Eftersom det är bara tel.nr som är registrerade i våra system som kan öppna porten bes alla nyinflyttade meddela styrelsen högst två tel.nr så att dessa kan läggas i systemet.Detsamma gäller för boende som byter tel.nr.

Instruktionen hur man använder nyckelsystemet finns här.

Tv och Internet

Föreningen är ansluten till com hem:s kabelnät och föreningen bjuder på grundutbudet.

Bahnhof är vår internetleverantör. Utöver fiberuppkopplingen ingår även IP-telefoni och tillgång till Bahnhofs stora TV-utbud.
För information om digital-TV och andra tjänster som kan köpas till se http://stockholm.ip-only.se/portal

Parabolantenner

Om du vill sätta upp en parabolantenn så gäller följande:

  • parabolen ska monteras så diskret som möjligt så att att den inte stör utseendet av huset.
  • den ska monteras innanför balkongräcke eller staket/plank på altan eller uteplats
  • parabolen får inte monteras på själva tegelfasaden och inte högre än den övre nivån på balkongräcke eller staket/plank på altan eller uteplats

Balkong och uteplats

Vissa av lägenheterna har balkong eller uteplats. Du får gärna hänga blomlådor på räcket men se till att dessa hänger på insidan av räcket så att dessa inte kan ramla ner och skada människor eller föremål. Tänk också på dina grannar som bor under när du vattnar. Det är inte tillåtet att använda balkongen för mattpiskning och skakning av sängkläder. Den som har mark i anslutning till sin uteplats ska hålla den fri från ogräs.

Du behöver styrelsens tillstånd – samt bygglov – för mer permanenta saker som påverkar husets fasad. Det är inte tillåtet att bygga till exempel ett soltak eller ett solskydd som är fast, däremot markiser som är infällbara går bra att sätta upp.

Loftgångar och trapphusen

Från och med 1 December 2015 kommer alla föremål som är placerade i trapphusen eller på loftgångarna bortforslas utan förvarning.
Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att placera föremål, t.ex. cyklar och barnvagnar i trapphusen eller på loftgångarna. Du får alltså inte placera personliga tillhörigheter på loftgången utanför din lägenhet.

Vänligen notera att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för en bostadsrättsförening att tillhandahålla förvaringsplatser för barnvagnar eller cyklar och det ligger alltså på ert eget ansvar att ordna en alternativ förvaring (t ex inne i den egna lägenheten eller i förråd).

Alla föremål som placerats i trapphus eller på loftgångar kommer att bortforslas med stöd av Lagen om skydd mot olyckor. Vid uthämtning av bortforslad egendom kommer den boende bli betalningsskyldig för fastighetsskötarens tid + reseersättning. Vid bokning av tid för uthämtning av föremål, kontakta info@storholmen.se eller 0771–786 746.

Föremål som inte uthämtats kommer kastas eller lämnas till lämplig hjälporganisation.
Vänligen kontakta styrelsen vid eventuella frågor angående detta beslut: kontakt@brfflygledaren.se

Fönster och Markiser

Om man vill man sätta upp markiser så har föreningen regler vad gäller infästning, typ, och färg på väv. Typen skall vara en så kallad fallmarkis i kassett, märke Solaro. Dragbandet skall vara invändigt och monteringen skall göras i fönstret, aldrig i tegelväggen. Markisväven skall vara Sandatex 407/11

Styrelsen har gjort en överenskommelse med Berglunds Persiennfabrik i Skarpnäck som erbjuder rabatterade priser.
Vill du ha en markis så kan du ta kontakt med Berglunds och uppge att du bor i BRF Flygledaren i skarpnäck

Berglunds Persiennfabrik
Fraktflygargatan 7, 128 30 Skarpnäck 08-648 67 00 ‎
www.berglundsab.se

Bygga och renovera

Har du funderingar på att bygga om lägenheten eller renovera lite grann? Har du frågor, eller vill söka tillstånd för att få bygga om (vissa saker kräver tillstånd av styrelsen) ska du höra av dig till styrelsen på kontakt@brfflygledaren.se.

Här hittar ni blankett för utskrift som skall skickas till styrelse kontakt@brfflygledaren.se.

Sophantering

I Sopsorteringsguiden hittar ni anvisning för sortering av sopor till grovsoprum.

Det finns sopnedkast på varje våning i alla trappuppgångar där soporna samlas in via sopsug. Kom ihåg att inte slänga sådant som inte hör hemma där, exempelvis dörrmattor eller andra saker som kan fastna och blockera sopsugen. Vid stopp måste man stänga av systemet och rensa, något som medför stora kostnader för föreningen.

Varje stopp kostar föreningen 1200 kr!

Miljörum

På gården finns också ett rum för grovsopor bredvid tvättstugan. Detta utrymme nyttjas av både Flygledaren och grannföreningen Luftskeppet. Miljörummet är öppet mån-fre 07.00 – 21.00, lö-sön 09.00 – 21.00.

MIljörummet är kameraövervakad!

Det är inte tillåttet att lämna grovsopor utanför soprummet ej heller att lämna saker på golvet i miljörummet, får det inte plats i byttorna så får det heller inte slängas där. Allt som står på golvet kommer vi som förening att få betala extra för och den extra avgiften kommer vi oavkortat att skicka vidare till det hushåll i föreningen som har ställt sakerna på golvet.

Boende som lämnar otillåtet avfall i miljörumet kommer att debiteras vite på 2000kr.

Tvättstuga

Är öppen dygnet runt. Bokning sker via ett datasystem med nyckelbrickor. Man kan endast öppna tvättstugan med sin nyckelbricka under bokad tvättid.

Man kan bara boka ett pass åt gången och vi ger inte ut extra brickor för att kunna fler än ett pass åt gången.

Tvättpass:
pass 1: 07:00 – 11:00
pass 2: 11:00 – 15:00
pass 3: 15:00 – 19:00
pass 4: 19:00 – 22:00
pass 5: 23:00 – 03:00
pass 6: 03:00 – 07:00

Grupp 1:
Två tvättmaskiner
En torktumlare
Ett torkskåp

Grupp 2:
Två tvättmaskiner
En grovtvätt för mattor
En stor torktumlare
Ett stort torkskåp

Det finns även en mangel i tvättstugan som båda grupperna delar på. Se till att du lämnar rent och prydligt efter sig!

OBS! Vid fel på maskinerna eller annan utrustning ring felanmälan på tel.nr 0771-786 746.

Föreningslokalen

Vår gemensamma föreningslokal har genomgått en rejäl ansiktslyftning under 2014!

Föreningslokalen kan bokas på e-post foreningslokalen@brfflygledaren.se. Du kommer då att få låna en bricka som ger dig tillträde till festlokalen samt sopprummet.
Hyran för lokalen kommer att läggas på din avgift/hyra till föreningen.
Lokalen hyrs bara ut till boende i Brf Flygledaren och Brf Luftskeppet.

Kostnad för uthyrning 500kr/24h.

Trivselbestämmelser

Störande arbeten får endast förekomma på följande tider:
vardagar kl. 08.00 – 19.00, lördagar & söndagar kl. 10.00 – 18.00, övriga tider är inga störande arbeten tillåtna.

Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg.
Det borde vara allmänt känt att ingrepp i bärande konstruktioner (tak, golv, väggar) alltid kräver tillstånd. Bilning (exempelvis för att flytta golvbrunnen i badrummet, eller för att försänka elkablar i taket) bör man vara försiktig med. Det beror på att betongbjälklaget kan vara så tunt att man riskerar genomslag till grannen (hål i golv/tak alltså).

Till er som störs av byggbuller på otillåtna tider – ring på hos den som bygger om och upplys dem om vad som faktiskt gäller i vår förening. Gör man det på ett snällt och artigt sätt brukar allting lösa sig till det bästa.