Styrelsen

Hela styrelsen nås via

mail: kontakt@brfflygledaren.se
telefon: 0760241826 mellan tiderna 10 – 18 enbart, var vänlig att respektera detta.

Ordförande: Agneta Kocko
kocko.agneta@brfflygledaren.se

Ledamot: Indira Babic
babic.indira@brfflygledaren.se

Ledamot: Pablo Utter
utter.pablo@brfflygledaren.se

Ledamot: Mikael Holm
holm.mikael@brfflygledaren.se

Ledamot: Jonas Mattsson
mattsson.jonas@brfflygledaren.se

Ledamot: Mikael Hultgren
hultgren.mikael@brfflygledaren.se

Suppleant: Erik Björnhage
bjornhage.erik@brfflygledaren.se

Revisor: Isabella Vikberg Lindhe
vikberg.isabella@brfflygledaren.se

Revisor suppleant: Hogir Braim

HSB Ledamot: Inge Gustafsson

Valberedning:
Carita Hednäs & Jan Kocko